Història

Història

L’Àrea Cultural Oriol és una associació que des de 1979 actua a Santa Coloma de Gramenet. Va ser una iniciativa d’un grup de persones amb el desig de treballar grupalment en el món de la cultura i transmetre uns valor humans. I també, per tal d’ajudar a construir una societat més harmònica, solidaria i joiosa, tot acceptant la nostra història i les maneres de ser cada persona.

La primera activitat que es portà a terme va ser la vigília de la diada de sant Josep Oriol, el 22 de març de 1980. Es va presentar l’obra de Jaume Salóm “Tiempo de espadas” a càrrec del grup de teatre del Santuari de Santa Eulàlia de Vilapiscina de Barcelona. La valoració va ser molt positiva per a moltes de les persones que assistiren. Aquest mateix any es va realitzar una enquesta molt completa adreçada a unes 500 persones del barri del Riu Nord, barri on l’entitat té la seva seu, amb la finalitat de conèixer la realitat social i cultural del barri i a configurar el perfil humà de la gent.

Això va ajudar a descobrir els centres d’interès de les persones i a cercar les activitats que es podien anar realitzant per tal que l’associació pogués fer propostes adients a la gent de Santa Coloma.

L’Àrea Cultural està constituïda com a associació sense afany de lucre.
En un primer moment les activitats i el domicili social eren a la parròquia de Sant Josep Oriol, posteriorment amb la construcció de la Sala Xavier Valls, annexa a la parròquia, es va poder ampliar la capacitat dels antics locals parroquials per les diverses activitats que l’Àrea organitzava. El domicili social passà a un petit local del carrer Major, 58 i posteriorment, l’any 1999, es traslladà a la Masia del carrer Nou actual seu de l’entitat.

Les activitats que realitza en el camp social i cultural s’adrecen a persones d’edats diferents per tal d’aconseguir els seus objectius humanistes: – posar un gra de sorra per a la construcció d’una societat més justa, harmònica i feliç- , com diuen els seus estatuts.

Per assolir aquestes finalitats, el grup promotor de les diverses activitats parteix de la realitat que la vida manifesta, de la sorpresa de trobar-se existint, d’acceptar la pròpia vida, la dels altres i tot el que això comporta i que menen del goig d’existir.

Aquesta base contribueix a una acceptació sana i joiosa de la història passada que ha fet possible l’existència dels presents. Això ajuda a viure l’avui i a créixer, desenvolupant els potencials de cadascú i del grup social en el qual participa. Aquest interès social vol manifestar, en darrer terme, que tota persona , pel fet d’existir, és digne de ser valorada i estimada.

L’Àrea Cultural Oriol vol fer possible que totes les persones de l’àmbit de la ciutat i les més properes vinculades a l’associació puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats humanes i culturals, ja siguin musicals, poètiques, plàstiques, o d’altres camps.

Al llarg de la seva existència, l’Àrea Cultural Oriol ha ofert i ofereix un ampli ventall d’activitats: conferències, taules rodones, cursets, tallers, concerts, concursos, sopars col·loqui, colònies per a la tercera edat, etc.

A l’inici de cada curs es tria un lema que doni una certa unitat a totes les activitats que es realitzaran i que expressi la línia a emprendre en cada temporada , tenint present els valors humans que es volen transmetre.
L’enunciat dels lemes, reflecteix en certa manera la història viscuda per l’Àrea Cultural Oriol.

Desplaçat dalt de tot