Què fem

Per assolir els seus objectius, i tenint en compte els interessos dels seus usuaris, l’Àrea Cultural Oriol organitza activitats adreçades a potenciar la formació i el desenvolupament personal, fomentar la participació activa en la vida social i cultural, oferir informació actualitzada en temes d’interès i tot allò necessari per potenciar la formació i el creixement personal i social de l’individu. De fet s’ha treballat per tal que l’entitat sigui un veritable “espai de benestar, de cultura i de lleure”.


Quin pensament ens mou…

Per assolir aquestes finalitats, el grup promotor de les diverses activitats parteix de la realitat que la vida manifesta: de la sorpresa de trobar-se existint, d’acceptar la pròpia vida, la dels altres i tot el que això comporta i que menen al goig d’existir. Aquesta base contribueix a una acceptació sana i joiosa de la història passada que ha fet possible l’existència dels presents.

Això ajuda a viure el present i a créixer, desenvolupant els potencials de cadascú i del grup social en el qual hi participa. Aquest interès social vol manifestar, en darrer terme, que tota persona, pel fet d’existir, és digne de ser valorada i estimada. L’Àrea Cultural Oriol vol fer possible que totes les persones de l’àmbit de la ciutat i les més properes vinculades a l’associació puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats humanes i culturals, ja siguin musicals, poètiques, plàstiques, o d’altres camps.

 

Com ho fem…

Al llarg de la seva existència, l’Àrea Cultural Oriol ha ofert i ofereix un ampli ventall d’activitats: conferències, taules rodones, cursets, tallers, concerts, concursos, sopars col·loqui, colònies per a la tercera edat, etc. A l’inici de cada curs es tria un lema que doni una certa unitat a totes les activitats que es realitzaran i que expressi la línia a emprendre en cada temporada, tenint present els valors humans que es volen transmetre. L’enunciat dels lemes, en certa manera reflecteix la història viscuda per l’Àrea Cultural Oriol.

Desplaçat dalt de tot