Video-Fòrum

S’organitza amb la finalitat d’educar i potenciar l’esperit d’opinió i de crítica de l’espectador davant el cinema. Un comentarista presenta la pel·lícula, la situa en el seu context històric i comenta la fitxa tècnica.

Posteriorment a la seva visualització s’obre una estona de comentaris en el qual el públic opina lliurament de tot allò que es pot extreure de l’argument de la pel·lícula.

En breu s’espera presentar el nou format que possibiliti aquesta activitat via telemàtica, tot respectant els drets d’autor i acomplir totes les pautes necessàries.

No posts found!

Desplaçat dalt de tot