Premis Climent Mur

Els valors humans (senzillesa, esperit de servei i d’acolliment, solidaritat, do de consell, alegria, bon humor, etc.) que Climent Mur va practicar al llarg de la seva vida en tractar a les persones, fan de barem a l’hora de seleccionar els candidats als premis.

Bases del certamen

1 – Els Premis Climent Mur són distincions que s’atorguen a persones que, en la seva convivència amb el veïnat, demostren tenir valors humans com ara: senzillesa, simpatia, esperit de servei i d’acolliment, de solidaritat i de bon humor.
2 – Els candidats als Premis Climent Mur seran proposats per alguna entitat, associació, grup o comunitats de veïns.
3 – Per a la presentació de candidats caldrà lliurar a l’entitat organitzadora la fitxa corresponent formalitzada amb les dades que se sol·liciten, ampliada amb un breu currículum d’una extensió màxima de dos folis i amb un mínim de quatre fotografies de bona qualitat.
4 – El termini de presentació d’aquestes propostes serà l’indicat a les bases del certàmen.

Proposar Persones

Per proposar persones als premis Climent Mur es pot fer de dues maneres:
1 – Omplint el formulari que trobareu a aquest enllaç de descàrrega (quan estigui convocada la propera edició) i enviar-lo amb quatre fotografies de bona qualitat de la persona proposada, al domicili social de l’Àrea Cultural Oriol: Carrer Nou, 4 08921 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
2 – Omplint el formulari on-line que trobareu a aquest enllaç (quan estigui convocada la propera edició). Recordeu de preparar i adjuntar al final del formulari cinc fotografies de bona qualitat, amb el nom de la persona proposada.
El termini de presentació d’aquestes propostes serà l’indicat a les bases del certàmen.

Contacte i Localització

Per qualsevol tema relacionat amb els Premis Climent Mur, podeu contactar amb l’Àrea Cultural Oriol a aquesta direcció de correu electrònic: secretaria@AreaCulturalOriol.org

Desplaçat dalt de tot