Consideracions

Considerant la situació present és, per aquesta raó, que obrim aquesta pàgina web.

En aquest portal incloem i volem incloure tot el referent a la nostra associació “Àrea Cultural Oriol”.

Al llarg de més de quaranta anys hem compartit aspectes de la vida, de la cultura, del comunicar-nos i relacionar-nos festivament.

Ara, donades les circumstàncies, podem comunicar-nos amb les noves tecnologies. De fet, una gran majoria de persones, fem servir amb molta facilitat el WhatsApp. I és agradable i simpàtic
veure pel carrer persones d’edat avançada fent servir el seu mòbil.

Donades les restriccions de trobades d’encontres presencials, aquests mitjans ens possibiliten la comunicació.

Així mateix, aquesta web ens pot ajudar a comunicar-nos entre nosaltres i a capbussar-nos en aquesta tecnologia que ens ajudarà a portar a terme moltes de les activitats que hem fet fins ara. I que també ens possibilitarà de realitzar nous formats de comunicació.

Benvingudes eines de comunicació que ens apropen virtualment, tot esperant que la barrera que frena les abraçades, s’obri amb un nou estil de vida més lliure, més raonable i més fraternal.

Desplaçat dalt de tot