Consideracions

Aquest apartat de “CONSIDERACIONS”

que escrivim a la nostra web

és per apropar-nos entre nosaltres,

davant de les dificultats que hem tingut,

i tenim, a causa de la pandèmia.

 

Podem fer una ullada a la natura contemplant els animals.

Molts d’ells hivernen, durant l’hivern,

passen amagats un temps fins a la primavera.

Y surten del seu cau amb més força i ganes de viure.

Aquesta pandèmia del covid-19

ens té grupalment hivernats i

cal que ens preparem per anar despertant

ara que ve el bon temps,

per estar ben disposats

a enfrontar-nos a una nova realitat.

Desplaçat dalt de tot